http://yonhap21.com/detail.php?number=22037 yonhap21 I Thu, 14 Jan 2021 13:33:01 +0900 01 <![CDATA[서울병무청, 2021년도 전문/산업요원 군사교육소집일...]]> ]]>